Tag: ETPC

5 (2)">
Poza działami

Międzynarodowa Unia Adwokatów zachęca polskie władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski system sądowniczy 5 (2)

Rada Zarządzająca UIA [Union Internationale des Avocats – Międzynarodowa Unia Adwokatów] (UIA Governing Board) na 63. Kongresie w Luksemburgu niniejszym uchwala Rezolucję, w której wyraża głębokie zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach świata,Dalej

5 (1)">1 maja - kontrmanifestanci Video-KOD
Państwo

Michał Dadlez z zespołem ObyPomoc: Obywatel przed sądem – analiza orzeczeń w sprawach kontrdemonstracji 5 (1)

Dostępnych jest już ponad 100 orzeczeń sędziów zajmujących się rozstrzyganiem wniosków o ukaranie osób protestujących w latach 2015-2019. Gdy  zawodzą służby, obowiązkiem obywatela wydaje się wskazywać ich zaniedbania, w mocniejszym akcie symbolicznego „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, głośnego sprzeciwuDalej