Tag: NSA

0 (0)">
Po angielsku, Poza działami

Koen Lenaerts do sędziów NSA: Misją wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej jest stać na straży praworządności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym (ang.) 0 (0)

W ramach unijnego systemu kontroli i równowagi (system of checks and balances) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z sądami krajowymi zapewnia pełne stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną ochronę sądową praw jednostekDalej

5 (2)">
Dokumenty

Walne Zgromadzenie OSSSA dyskutuje m. in. nad zagrożeniem dla niezależności sądów administracyjnych i niezawisłości sędziowskiej, bezpieczeństwa prawnego stron i pewności prawa 5 (2)

24 i 25 marca odbywa się w Warszawie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSSA. Jednym z ważniejszych tematów, obok spraw organizacyjnych, nad którymi debatują członkowie OSSSA, są propozycje zmian w ustroju sądów administracyjnychDalej

0 (0)">
Legislacja

Nowa ustawa o SN może zwiększyć zakłócenia w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich dla Senatu 0 (0)

Powierzenie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spraw dyscyplinarnych sędziów spowoduje istotne przeciążenie NSA, zagrażające jego prawidłowemu funkcjonowaniu – pisze w swojej opinii dla Senatu prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktualny tryb powoływania sędziów wciąż nie dajeDalej