Tag: Julia Przyłębska

0 (0)">
Trybunał

Julia Przyłębska musi udostępnić HFPC informacje o zmianach składów sędziowskich – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 0 (0)

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. To efektDalej

0 (0)">
Dokumenty, Trybunał

Jak komisje sejmowe debatowały nad „Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku” 0 (0)

W porządku obrad 52 posiedzenie Sejmu znalazł się punkt zatytułowany „Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej”. Dalej

0 (0)">
Państwo

Czy mamy prawo wiedzieć, z kim spotykali się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Trybunał w Strasburgu orzeknie o jawności ich kalendarzy 0 (0)

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą dotyczącą odmowy udostępnienia organizacji pozarządowej informacji o planie spotkań służbowych Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego, prezes i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. „Ta skarga wymaga wzięcia pod uwagę kontekstu, w którymDalej