Tag: Julia Przyłębska

Trybunał

Czy nie znajduje pani prezes nic niestosownego…? Pytania w załączniku do pisma dr. hab. Jarosława Wyrembaka do senatora Aleksandra Pocieja

3 grudnia senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji miała wysłuchać podczas posiedzenia informacji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczącej bieżącej sytuacji w Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie było efektem listu, jaki do przewodniczącego Komisji, senatora AleksandraDalej

2 (1)">
Komentarze i opinie, Trybunał

Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy K. Pawłowicz i S. Piotrowicz spełniają jego surowe wymogi? A Julia Przyłębska, czy Kodeksu przestrzega? 2 (1)

Na tak postawione pytania z łatwością odpowie nawet niezbyt uważny obserwator groteskowych wyborów na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I każdy, kto cokolwiek wie o funkcjonowaniu tego sądu, w tym o zachowaniach osoby wyznaczonej przez prezydentaDalej

5 (1)">
Publicystyka, Trybunał

A. Przyłębski: obowiązująca Konstytucja jest „efektem zgniłego kompromisu z komunistami” (z „Wykładów w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2017–2018”) 5 (1)

Dr Maciej Pach w artykule opublikowanym w Archiwum Osiatyńskiego (za oko.press) pisze, że Trybunał Konstytucyjny wydał książkę, z której  czytelnik dowie się, że Julia Przyłębska nazywa Kaczyńskiego „ozdobą publiczności”. Andrzej Przyłębski sugeruje w niej, żeDalej