Tag: minister sprawiedliwości

0 (0)">
Państwo

Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 10) – Minister Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania ze stanowisk m. in. Macieja Nawackiego i Michała Lasoty 0 (0)

Minister Sprawiedliwości wszczął dziś (11 marca br.) procedurę odwołania ze stanowisk Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz ich zawieszenia z dniem dzisiejszym w pełnieniu czynności. Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegiumDalej

0 (0)">
Państwo

Dwaj rzecznicy dyscyplinarni ad hoc przejmą sprawy prowadzone przez Piotra Schaba, Przemysława Radzika, Michała Lasotę i Jakuba Iwańca 0 (0)

Minister Sprawiedliwości wyznaczył na stanowiska Rzeczników Dyscyplinarnych Ministra Sprawiedliwości sędziego Grzegorza Kasickiego oraz sędziego Włodzimierza Brazewicza. Zrobił to na podstawie wprowadzonej w art. 112 b u.s.p. instytucji rzeczników Ministra Sprawiedliwości (tzw. „rzecznicy ad hoc”). WskazaniDalej