5 (1)">
Państwo

Bohaterska obrona Westerplatte przez sędziów Izby Dyscyplinarnej SN mimo ostracyzmu i medialnego linczu – za Janem Pawlem II w uzasadnieniu postanowienia 5 (1)

„Niezależnie bowiem od ataków na sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, medialnego linczu, ostracyzmu środowiska sędziowskiego sąd w obecnym składzie podziela pogląd jednego z największych Polaków w historii, że każdy znajduje <<w życiu jakieśDalej

0 (0)">
Państwo, Poza działami

„Iustitia” pisze do Zbigniewa Ziobro, jako dobrodzieja i zwierzchnika Przemysława Radzika w związku z jego irracjonalnymi działaniami wobec Jacka Tyszki 0 (0)

Stanowisko zarządu SSP IUSTITIA kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezprawnych działań wiceprezesa SO Przemysława Radzika wobec sędziego Jacka Tyszki odczytane4 sierpnia przed wejściem do Sądu Okręgowego w Warszawie podczas konferencji prasowej sędziów Jack aDalej

5 (6)">
Poza działami

Marek Safjan jest osobą niezwykle prawą, o nieposzlakowanej reputacji i najwyższej próby charakterze – prof. Andrzej Herbet, KUL 5 (6)

Na internetowej stronie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) ukazało się 31 lipca „Ponownie zamieszczone oświadczenie Dziekana WPPKiA” następującej treści: W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi szkalującymi dobre imię Pana Prof.Dalej