0 (0)">
Poza działami, Świat

Wiktor Kolisnyk: Agresywna wojna z Ukrainą i zniszczenie światowego prawa i porządku: przyczyny i główne środki reakcji na tle historycznych podobieństw (ukr.) 0 (0)

Dlaczego Rosja niszczy nie tylko Ukrainę, ale jednocześnie zasady cywilizowanej komunikacji, współistnienia i współpracy, a w szerokim znaczeniu – cywilizację, postęp i światowe prawo i porządek? Dlaczego pełnowymiarowa i brutalna agresywna wojna Rosji przeciwko UkrainieDalej

0 (0)">
Dokumenty

TSUE uznał, że poszanowanie praw podstawowych wymaga, aby uprawnienia przewidziane w dyrektywie PNR były ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne 0 (0)

W wyroku wydanym 21 czerwca 2022r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanieDalej