Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

0 (0)">
Państwo

Trybunał Sprawiedliwości UE: System dyscyplinarny sądownictwa powszechnego w Polsce narusza prawo unijne. Komunikat i wyrok w sprawie C-791 0 (0)

Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości z omówieniem wyroku w sprawie C-791/19 WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 15 lipca 2021 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – Państwo prawne – Niezawisłość sędziowska – Skuteczna ochronaDalej

0 (0)">
Dokumenty

Postanowienie TSUE o natychmiastowym zawieszeniu stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Komunikat i skarga Komisji 0 (0)

14 lipca wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rosario Silva de Lapuerta wydała Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 R (Komisja / Polska) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególnościDalej