Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

5 (1)">
Poza działami

Krystian Markiewicz: Potrzebny jest mocny głos sędziów, który będzie mówił, że szanujemy wartości europejskie i sprzeciwiamy się skandalicznemu ich łamaniu 5 (1)

W piątek 8 października 2021 roku Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierował bardzo ważne słowa do sędziów polskich, podczas konferencji sędziów polskich i niemieckich Oddziału Opolskiego Iustitii i DPRV „Sędziowie (jeszcze) mówią”, któraDalej

5 (1)">
Państwo

RPO: przerwa w czynnościach sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik zarządzona przez Z. Ziobrę jest niezgodna z wyrokiem TK w sprawie K 45/07 5 (1)

Minister Sprawiedliwości zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik z powodu stosowania przez nich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących powoływania sędziów w Polsce. W świetleDalej

5 (2)">
Państwo, Poza działami

Sędziowie z Łodzi: wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia C-204/21 i wyroku C-204/21 Trybunału Sprawiedliwości UE 5 (2)

My, niżej podpisani sędziowie apelacji łódzkiej, sędziowie sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r.(C-204/21) oraz wyroku tego Sądu zDalej