Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

0 (0)">
Poza działami

TSUE: administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne 0 (0)

W wyroku w sprawie C-148/22 wydanym 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że „W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniającychDalej

0 (0)">
Po angielsku, Poza działami

Koen Lenaerts do sędziów NSA: Misją wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej jest stać na straży praworządności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym (ang.) 0 (0)

W ramach unijnego systemu kontroli i równowagi (system of checks and balances) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z sądami krajowymi zapewnia pełne stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną ochronę sądową praw jednostekDalej