Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

0 (0)">
Poza działami

Marek Safjan o paraliżu przywracania praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, neosędziach i wydanych przez nich wyrokach rozmawia z Judytą Papp – fragmenty 0 (0)

Rozmowa Judyty Papp z prof. Markiem Safjanem, byłym sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a ostatnio – sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została opublikowana w serwisie Money.pl. Monitor udostępnia niektóre fragmenty tego ważnego wywiadu. O paraliżuDalej

0 (0)">
Poza działami

TSUE: administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne 0 (0)

W wyroku w sprawie C-148/22 wydanym 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że „W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniającychDalej