Tag: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

0 (0)">
Dokumenty

TSUE uznał, że poszanowanie praw podstawowych wymaga, aby uprawnienia przewidziane w dyrektywie PNR były ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne 0 (0)

W wyroku wydanym 21 czerwca 2022r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanieDalej

0 (0)">
Dokumenty, Świat

TSUE: Stowarzyszenia konsumenckie mogą pozywać Metę (Facebook) w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (komunikat i streszczenie) 0 (0)

28 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że „Stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wnosić powództwa przedstawicielskie w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść niezależnie od konkretnego naruszeniaDalej

0 (0)">
Dokumenty

TSUE oddalił skargę Polski na art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym 0 (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku, wydanym 26 kwietnia stwierdził, że nałożonemu na dostawców usług udostępniania treści online obowiązkowi weryfikowania treści, które użytkownicy chcą zamieścić na ich platformach, przed ich publicznym rozpowszechnieniem towarzyszą niezbędne gwarancje,Dalej

5 (1)">
Dokumenty

OSSSA: sędziowie administracyjni wzywają do podjęcia pilnych działań mających na celu realne przywrócenie stanu praworządności w Polsce 5 (1)

23-24 kwietnia 2022 r. odbyło się w Ołtarzewie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Wybrano nowy zarząd. Prezesem została Aleksandra Wrzesińska-Nowacka. Do zarządu wybrani zostali Renata Detka, Paweł Groński, Barbara Kołodziejczak-Osetek, Izabella Kulig-Maciszewska, JacekDalej