Tag: Krystian Markiewicz

0 (0)">
Państwo

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wysyła 16 sierpnia do Komisji Europejskiej swoje sprawozdanie z wykonania przez Polskę wyroków TSUE 0 (0)

Dziś mija termin, jaki wyznaczyła polskim władzom Komisja Europejska do poinformowania, jakie środki podjęto w celu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości z 14 i 15 lipca 2021 r. „Polskie władze przez miesiąc wykonały tylko pozorowane działania, działając według zasady pięćDalej

0 (0)">
Poza działami

Sędzia prof. Krystian Markiewicz pozywa „osoby powołane na stanowiska sędziowskie” w SN i NSA 0 (0)

Ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską a Sądem Najwyższym chce Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich.- informuje SSP Iustitia. Wcześniej sędzia prof. Krystian Markiewicz  pozwał Tomasza Przesławskiego, prezesa Izby Dyscyplinarnej SN. teraz postanowił do tej sprawy dopozwać, oprócz wspomnianej IDalej