Tag: Krystian Markiewicz

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Minister sprawiedliwości żąda, by sędziowie w oświadczeniach majątkowych udostępnili dane wierzycieli – stanowisko SSP „Iustitia” 0 (0)

Władza publiczna (w tym przypadku Minister Sprawiedliwości) aktem niższym niż ustawa nie może zobowiązywać sędziów do ujawnienia informacji dotyczących charakteru wierzytelności, danych osobowych wierzycieli (osób prawnych i fizycznych). Ponadto w przypadku osób fizycznych ujawnienie ichDalej

5 (1)">
Poza działami

Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka 5 (1)

Inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to główne tematy poruszone podczas hybrydowej konferencji „Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka – praktyka sądowa, wyzwania i szanse na lepszą ochronęDalej