Tag: PiS

Publicystyka

Jerzy Zajadło: Pisgalizm

Co to jest „pisgalizm”? To neologizm wynikający ze skrótowego połączenia „PiS” oraz słowa „legalizm”. Oba terminy łatwo zdefiniować – pierwszy jest po prostu nazwą pewnej partii politycznej; drugi natomiast, według słownika języka polskiego, to „ścisłeDalej

Poza działami

Waldemar Sadowski: Polski faszyzm. Czy już jest?

Esej o urządzaniu państwa i świata Tomasz Grabowski: „Precz z polskim faszyzmem” (Rynek w Przemyślu, 22.06.2019 rok) Czy to już faszyzm, czy jeszcze nie faszyzm? Nie ma jednej definicji faszyzmu. To worek różnych cech systemu sprawowania władzy. „Trudność w dyskusji nad takim uogólnionym pojęciem  jak »faszyzm« wynikaDalej