Kategoria: Państwo

0 (0)">
Dokumenty

Niestrudzony Radzik w pościgu za sędziami Beatą Morawiec (za korzyści osobiste) i Olimpią Barańską-Małuszek (za dublera Muszyńskiego) 0 (0)

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab opublikował komunikat wicerzecznika Przemysława Radzika, który informuje, że wszczął postępowania wobec sędzi Beaty Morawiec z Sądu Okręgowego w Krakowie o osiąganie korzyści osobistych, czyli zarzuty, o których wiadomo,Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Orzeczenie TK z 7 października 2021 r. faktycznie zmierza do wypowiedzenia członkostwa w Unii Europejskiej – Eksperci Prawni Fundacji Batorego 0 (0)

Rozstrzygnięcie TK wprost podważa zasady, do przestrzegania których Polska zobowiązała się przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku. Orzeczenie o niekonstytucyjności przepisów TUE stanowi nie tylko rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej, ale także naruszenie Konstytucji, zgodnieDalej