Kategoria: Państwo

0 (0)">
Państwo

Naczelna Rada Adwokacka nie wskaże przedstawiciela w Zespole do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego i nie weźmie udziału w tej procedurze 0 (0)

Naczelna Rada Adwokacka nie wskaże swego przedstawiciela w Zespole do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego. Decyzję podjęło Prezydium NRA podczas posiedzenia 15 lutego. Udział samorządu zawodowego Adwokatury w pracach zespołu powołanego przez czynnik polityczny,Dalej