Tag: Sędziowie Łódzcy

5 (2)">
Komentarze i opinie

Ewa Maciejewska: Nie wstydzimy się stowarzyszeń sędziowskich, do których należymy. Komentarz do zarzutów dyscyplinarnych dla Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów 5 (2)

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie wszczęcia 22 lipca 2020 r. postępowań dyscyplinarnych przeciwko łącznie 14 sędziom – tj. 5 sędziom sądów apelacyjnych, 5 sędziom sądów okręgowych iDalej