Tag: Andrzej Duda

Dokumenty

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów pragnie wyrazić swoją głęboką troskę o stan praworządności i niezależności sędziowskiej w Polsce (Gaetano Pagone do Andrzeja Dudy)

List otwarty Gaetano T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Prezydencie. Piszę do pana jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ), aby, takDalej

Komentarze i opinie

Jakub Tau: Bosy prezydent

„[…]stoję dzisiaj przed polskim narodem bosy, jako człowiek, jako Niemiec, obarczony wielkim, historycznym brzemieniem.” To skrót ze skrótu z przemówienia prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Boso i nie w ostrogach, pełen skruchy w imieniu tych, którzy goDalej