Tag: niezawisłość sędziego

5 (1)">
Dokumenty

Najważniejsze tezy orzeczenia ETPC w sprawie Grzęda przeciwko Polsce w kontekście prowadzenia naboru do obecnej neo-KRS (za SSP „Iustitia”) 5 (1)

Kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma Krajowej Rady Sądownictwa, miały na celu osłabienie niezależności sądownictwa. Brak możliwości odwołania od skrócenia kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa narusza prawo do sądu. Tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka #ETPC wDalej

3.7 (3)">
Poza działami

Anna Machnikowska: Niezawisłość sędziego, trójpodział władzy. Wykład i dyskusja w Akademii Społeczeństwa Otwartego (video) 3.7 (3)

Idea niezależności sędziowskiej i idea trójpodziału władzy były tematami wykładu dr. hab. Anny Machnikowskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji; Katedra Postępowania Cywilnego), specjalizującej się w historii doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa polskiego.Dalej