Tag: Prezydent RP

3 (2)">
Państwo, Wybory

Sławomir Patyra: Prezydent powinien bez zbędnej zwłoki wydać postanowienie o powołaniu członków Państwowej Komisji Wyborczej (forumIdei) 3 (2)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako organ wyposażony w kompetencję do powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej wskazanych przez Sejm, powinien wydać postanowienie o ich powołaniu bez zbędnej zwłoki, by zapewnić funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej – wynika zDalej

5 (1)">Ryszard Piotrowski. Foto: Adrian Grycuk. Wikipedia.org
Legislacja, Państwo

Ryszard Piotrowski: Sam status «najwyższego przedstawiciela RP» nie przesądza jednoznacznie o udziale Prezydenta w posiedzeniu Rady Europejskiej 5 (1)

Rada Europejska nie jest ukształtowana jako forum, na którym państwa członkowskie reprezentuje przede wszystkim osoba z atrybutem najwyższego przedstawiciela państwa, ale nieuczestnicząca w procesach bieżącego rządzenia. Nie ma prawnych podstaw do przyjęcia założenia, że jużDalej

5 (1)">
Legislacja, Państwo

Teresa Gardocka: Dzięki ustawie o podziale kompetencji między premierem a prezydentem Andrzej Duda staje się gwarantem „bałaganu w stosunkach z Unią” (opinia dla Senatu) 5 (1)

Moment historyczny jest taki: w roku 2024, a więc już po wyborach parlamentarnych w Polsce, ale przed wyborami prezydenckimi, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a następnie obsadzanie kluczowych stanowisk politycznych w Unii Europejskiej. WynikDalej