Tag: Prezydent RP

0 (0)">
Poza działami

Społeczny (środowiskowy) projekt ustawy o uznaniu uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. i dekretów oraz ustaw w sprawie wprowadzenia stanu wojennego za nieważne 0 (0)

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL przedstawiamy środowiskowy projekt ustawy unieważniającej uchwałę Rady Państwa i inne ustawy oraz dekrety. Autorzy uznali, że wreszcie należy przeciąć tradycję ograniczania się do  upamiętniania w uchwałachDalej

0 (0)">
Komentarze i opinie

Słowa Andrzeja Dudy pod adresem RPO nie licują z powagą urzędu Prezydenta RP – Helsińska Fundacja Praw Człowieka 0 (0)

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie komentarzy Prezydenta RP formułowanych pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa,  6 maja 2021 r. OŚWIADCZENIE Komentarze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej formułowane pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęliśmy z oburzeniemDalej

4 (8)">
Trybunał

25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o ograniczaniu niezawisłości sędziów i prezydenckiej pogardzie dla prokuratorów 4 (8)

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 24 stycznia 2021 r. Naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej staje się w naszym państwie coraz częstsze. Celem wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnychDalej