Tag: Prezydent RP

0 (0)">
Poza działami

Społeczny (środowiskowy) projekt ustawy o uznaniu uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. i dekretów oraz ustaw w sprawie wprowadzenia stanu wojennego za nieważne 0 (0)

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL przedstawiamy środowiskowy projekt ustawy unieważniającej uchwałę Rady Państwa i inne ustawy oraz dekrety. Autorzy uznali, że wreszcie należy przeciąć tradycję ograniczania się do  upamiętniania w uchwałachDalej

0 (0)">
Komentarze i opinie

Słowa Andrzeja Dudy pod adresem RPO nie licują z powagą urzędu Prezydenta RP – Helsińska Fundacja Praw Człowieka 0 (0)

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie komentarzy Prezydenta RP formułowanych pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa,  6 maja 2021 r. OŚWIADCZENIE Komentarze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej formułowane pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęliśmy z oburzeniemDalej