Konstytucja RP

Poniżej znajduje się pełny aktualny tekst Konstytucji RP ze wszystkimi zmianami. Na dole strony są narzędzia sterujące widokiem: strzałki w górę i dół przewijają strony, znak + powiększa bieżącą stronę.

Konstytucja
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.6 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.