Kategoria: Trybunał

5 (1)">
Państwo, Trybunał

Mariusz Muszyński: „[…] sposób procedowania przez Prezes TK (obecnie byłą już Prezes TK) narusza zasady ekonomiki procesowej” i odpowiedź Julii Przyłębskiej 5 (1)

…. tak napisał w zdaniu odrębnym dr hab. Mariusz Muszyński, zasiadający w pięcioosobowym składzie Trybunału Konstytucyjnego, który umorzył 8 listopada 2022 r. postępowanie w sprawie Sk 15/22. Publikujemy całe zdanie odrębne M. Muszyńskiego oraz odpowiedźDalej

5 (3)">
Poza działami, Publicystyka, Trybunał

Stefan Drzazga jr.: O badaniu zgodności z Konstytucją jawności oświadczeń majątkowych sędziów będą orzekać sędziowie TK, którzy sami utajnili swoje oświadczenia 5 (3)

Julia Przyłębska wyznaczyła skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 2/23 z wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawowych wprowadzających jawność oświadczeń majątkowych wszystkich sędziów, w tym także sędziów Trybunału Konstytucyjnego.Dalej

5 (1)">
Trybunał

20 wybranych spraw wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego w latach 2013-2018, które do dziś nie zostały rozpoznane 5 (1)

Kontynuujemy prezentację owoców mozołu Trybunału Konstytucyjnego, innymi słowy – weryfikujemy zapewnienia o jego pracowitości i wysokiej wydajności, której dowodzi w dorocznych informacjach „o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” w kolejnych latach,Dalej

0 (0)">
Poza działami, Trybunał

K 19/15: Trybunał Konstytucyjny od 8 lat nie rozstrzygnął wniosku prezydenta Komorowskiego w sprawie ustawy o in vitro, choć umorzył podobny – Adama Bodnara 0 (0)

Niedawno Monitor przypomniał, w ramach weryfikacji samochwalstwa Julii Przyłębskiej o wysokiej wydajności i ciężkim trudzie Trybunału Konstytucyjnego, czekający od dekady na rozstrzygnięcie wniosek NSZZ „Solidarność” dotyczący prawa do strajku pracowników sfery publicznej. Dzoś chcemy przypomniećDalej