Kategoria: Trybunał

4 (1)">
Trybunał

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie jest Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną na podstawie tej ustawy 4 (1)

16 maja NeoTrybunał Konstytucyjny na wniosek #neoKRS rozpatrywał zgodność z Konstytucją Regulaminu Funkcjonowania Sądów Powszechnych, który odsuwa neosędziów od orzekania. Pikanterii dodaje fakt, że po stronie skarżącej był osławiony sędzia Maciej Nawacki, były już prezesDalej

5 (2)">
Poza działami, Trybunał

Józef A. Gierowski: Powstawanie społeczeństwa obywatelskiego w Pierwszej Rzeczypospolitej (Wykład Trzeciomajowy w Trybunale Konstytucyjnym, rok 2002) 5 (2)

Po wiekach samouwielbienia szlacheckiego od dwu stuleci przyzwyczailiśmy się patrzeć na ustrój Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej jako na twór wyjątkowo nieudany, który musiał doprowadzić do upadku państwa. Pouczali nas o tym historycy niemieccy, austriaccy czy rosyjscy, którzyDalej