Tag: HFPC

5 (1)">
Państwo

Siedem kroków do przywrócenia praworządności i przestrzegania praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej. Rekomendacje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 5 (1)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawia rekomendacje dotyczące działań, które powinny zostać podjęte przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, aby na granicy polsko-białoruskiej, a właściwie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócone zostały zasady praworządności oraz gwarancje poszanowania praw i wolności człowieka. PodjęcieDalej

5 (1)">
Dokumenty

Stanowisko Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wyborów polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 5 (1)

Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec praktyki wyłaniania polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 27 stycznia br. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ponownie, już po raz trzeci,Dalej

0 (0)">
Państwo

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Pushbacki na granicy polsko-białoruskiej są rażąco sprzeczne z prawem, orzekł WSA w Warszawie 0 (0)

Sprawa dotyczyła Syryjczyka, który został zatrzymany, a następnie wypchnięty na Białoruś przez Straż Graniczną w listopadzie 2021. W ocenie sądu, postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej, na podstawie którego dokonano push-backu, jest nieważne. Było wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa (m.in.Dalej