Senat: Komisje za odrzuceniem nowelizacji Lex Tusk. Opinie i ekspertyzy – krytyczne lub wręcz miażdżące.

0
(0)

6 lipca Komisja Ustawodawcza Senatu oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziały się za odrzuceniem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw. Jak wyjaśnił przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, prezydencka nowelizacja nie poprawia ustawy w całości, nie koryguje bowiem wszystkich jej niekonstytucyjnych przepisów. Senator Kwiatkowski będzie sprawozdawcą ustawy na posiedzeniu Senatu – pisze w komunikacvie prasowym Centrum Informacyjne Senatu.

W trakcie posiedzenia senator Stanisław Gawłowski zgłosił wniosek o zwrócenie się do Kancelarii Prezydenta RP o udostępnienie opinii, w oparciu o które Prezydent Andrzej Duda podejmował decyzję o podpisaniu ustawy o komisji, a następnie o podjęciu inicjatywy ustawodawczej ją nowelizującej.

Biuro Legislacyjne Senatu wyraziło następującą opinię na temat nowelizacji: „Nowela – sama w sobie – nie budzi zastrzeżeń natury techniczno- legislacyjnej. Mimo zmian nią wprowadzanych, nowelizowana ustawa o Komisji nadal pozostanie dotknięta licznymi wadami dewastującymi porządek prawny Rzeczypospolitej. Powinna więc ona zostać wyeliminowana z polskiego porządku prawnego w całości. Zmierzająca ku temu poprawka Senatu wykraczałaby jednak poza konstytucyjnie dopuszczalny zakres, stanowiąc obejście przepisów o trybie prac nad projektem ustawy w Sejmie oraz o senackiej inicjatywie ustawodawczej”.

Do ustawy zostały przygotowane liczne opinie legislacyjne, które negatywnie oceniały różne aspekty proponowanych rozwiązań prawnych. Ich autorami byli m.in. prof. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS, prof. Marcin Matczak, Uniwersytet Warszawski, prof. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski, prof. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Opinie przedstawił na posiedzeniu prof. Marek Chmaj, przewodniczący Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji, dr Hanna Machińska, w latach 2017–2022 zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, prof. Mirosław Wyrzykowski, Instytut Spraw Publicznych. Z opinii tych wynika, że nowelizacja „ma zamydlić ludziom oczy”, nie zmieniając sensu samej ustawy i że jest klasycznym przykładem odwracania uwagi. Wskazano też nie tylko na jej niezgodność z Konstytucją, ale także na niezgodność z prawem unijnym (w tym z Kartą Praw Podstawowych i Europejską Konwencją Praw Człowieka).

Prezydencka nowelizacja, którą przedstawiła Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zmierza do zniesienia możliwości stosowania przez Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 środków zaradczych wskazanych w ustawie, zmiany trybu odwoławczego od decyzji Komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne (apelacja) oraz wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora. Znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. /CIS/

Dr Michał Pruszyński, Biuro Legislacyjne Senatu:

1022_Pruszyński

Helsińska Fundacja Praw Człowieka:

1022-hfpc

Dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski:

1022_Piotrowski

Dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS:

1022_Nowak

Prof. dr hab. Marcin Matczak:

1022_Matczak

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far:

oe-467
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments