Tag: Ryszard Piotrowski

5 (4)">
Dokumenty

Ryszard Piotrowski: Konstytucja nie zna pojęcia wyborów za wszelką cenę – projekt ustawy o wyborach na Prezydenta jest w całości i w szczegółach niezgodny z Konstytucją 5 (4)

W zakresie wskazanym w opinii ustawa stwarza zagrożenie dla tej wartości konstytucyjnej, jaką stanowi prawo obywateli do udziału w rzetelnych wyborach Prezydenta RP. Zarazem ustawa wprowadza taki sposób wyboru Prezydenta RP, który obarczony jest immanentnymDalej

5 (1)">Ryszard Piotrowski. Foto: Adrian Grycuk. Wikipedia.org
Legislacja

Ryszard Piotrowski: Ustawa o głosowaniu kopertowym stwarza zagrożenie dla tej wartości konstytucyjnej, jaką stanowi prawo obywateli do udziału w rzetelnych wyborach Prezydenta RP 5 (1)

1. Ustawa jest w całości niezgodna z: ––art. 2 [Konstytucji], w zakresie, w jakim narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa oraz zasady przyzwoitej legislacji, ––art. 5, w zakresie, w jakim sprowadza niebezpieczeństwo zakażenia SARS-CoV-2,Dalej