Kategoria: Po angielsku

0 (0)">
Po angielsku, Poza działami

Koen Lenaerts do sędziów NSA: Misją wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej jest stać na straży praworządności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym (ang.) 0 (0)

W ramach unijnego systemu kontroli i równowagi (system of checks and balances) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z sądami krajowymi zapewnia pełne stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną ochronę sądową praw jednostekDalej

5 (1)">
Państwo, Po angielsku

Mirosław Granat: Interpretacja punktowa i jej niszczycielskie skutki. O szczególnej metodzie interpretacji konstytucji (Verfassungsblog, ang.) 5 (1)

Po 1989 roku Polska walczyła o zbudowanie wolnego państwa prawa. Jednak ostatnio nieliberalny konstytucjonalizm niszczy te ciężko wywalczone zdobycze. Systematyczny demontaż państwa prawa w Polsce, bez oficjalnej zmiany Konstytucji, był możliwy dzięki szczególnej technice interpretacyjnejDalej