Tag: RPO

5 (2)">
Trybunał

SN w postanowieniu: Organ, w którego składzie zasiadają osoby powołane na wcześniej obsadzone miejsca, nie jest organem opisanym w konstytucji jako Trybunał Konstytucyjny 5 (2)

I KZP 5/23 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Dnia 13 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Michał Laskowski (przewodniczący) ‎SSN Tomasz Artymiuk (sprawozdawca) ‎SSN Jerzy Grubba ‎SSN Kazimierz Klugiewicz ‎SSN Jarosław MatrasDalej