Tag: Trybunał Konstytucyjny

Trybunał

Czy nie znajduje pani prezes nic niestosownego…? Pytania w załączniku do pisma dr. hab. Jarosława Wyrembaka do senatora Aleksandra Pocieja

3 grudnia senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji miała wysłuchać podczas posiedzenia informacji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczącej bieżącej sytuacji w Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie było efektem listu, jaki do przewodniczącego Komisji, senatora AleksandraDalej