Tag: Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

5 (1)">
Dokumenty

Sytuacja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie potencjalnie umożliwia polityczną kontrolę orzeczeń sądowych. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” 5 (1)

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów ,,Themis” wobec represjonowania sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 8 września 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża oburzenie i stanowczo protestuje przeciwko szykanowaniu sędziów Apelacji Warszawskiej przez osoby pełniące funkcje administracyjneDalej

0 (0)">
Poza działami

Sędziowie z Themis z troską o ministerialnych propozycjach uwłaczających godności stawek dla adwokatów w sprawach z urzędu 0 (0)

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS krytycznie ocenia rozwiązania proponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz w projekcie rozporządzenia MinistraDalej

0 (0)">
Dokumenty

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dolińska – Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na język polski 0 (0)

Tłumaczenie i opracowanie wyroku przez Sędzię Sądu Okręgowego Agnieszkę Niklas-Bibik opublikowano na internetowej stronie Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”; tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani profesjonalnego; wyrok dostępny w HUDOC w jednym lub obu językach urzędowych TrybunałuDalej