„Themis” domaga się od polityków opamiętania w dążeniu do osiągnięcia partyjnych celów kosztem niezależności sądownictwa

5
(1)

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 18 lipca 2023 r. dotyczące publicznych wystąpień Ministra Sprawiedliwości i innych przedstawicieli władzy wykonawczej w sprawie osoby prawomocnie skazanej za usiłowanie rozboju.

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wyraża oburzenie publicznymi wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego na temat osoby prawomocnie skazanej za usiłowanie rozboju i sędzi która wydała wyrok w sprawie.

Długi okres czasu, jaki upłynął od uprawomocnienia się wyroku oraz od rozpoczęcia przez skazaną odbywania kary pozbawienia wolności wskazuje, że sprawa ta została wyselekcjonowana i „odgrzana” w celach politycznych, na potrzeby kampanii przedwyborczej. Ma ona służyć pogłębieniu polaryzacji społeczeństwa, a przez to osiągnięciu partykularnych celów autorów tego medialnego happeningu.

Przejawem rażącej hipokryzji jest posłużenie się tą sprawą do medialnego uderzenia w sądy przez Prokuratora Generalnego-Ministra Sprawiedliwości, który sam doprowadził do zaostrzenia przepisów przywracając znaną z czasów PRL instytucję przestępstw chuligańskich, która znalazła w sprawie zastosowanie, a którego podwładni najpierw domagali się wymierzenia oskarżonej właśnie takiej kary, jaką obecnie Zbigniew Ziobro kwestionuje, a następnie nie zaskarżyli wyroku. Polska prokuratura potrzebuje apolitycznego Prokuratora Generalnego, zaś polskie sądownictwo Ministra Sprawiedliwości, który będzie dobrym gospodarzem zmierzającym do usprawnienia jego działalności. Łączący obydwie te funkcje Pan Zbigniew Ziobro niezależność zastąpił upolitycznieniem, a profesjonalizm ideologicznym zacietrzewieniem.

Sytuacja w której Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, dla osiągnięcia doraźnego celu polityczno-propagandowego, traktuje sędziego jak bandytę, jednocześnie rozwijając czerwony dywan przed osobą prawomocnie skazaną za poważne przestępstwo podważa autorytet zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i samego Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.

Przypominamy, że w świetle Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują sądy i trybunały. Ostatnie wypowiedzi medialne Pana Zbigniewa Ziobry, który z racji pełnionych funkcji powinien znać i szanować przepisy Konstytucji, stanowią niedopuszczalną ingerencję w zasadę trójpodziału władzy, podważają zaufanie obywateli do państwa, w imieniu którego orzekają przecież sądy, naruszają dobra osobiste i obrażają konkretnych sędziów i prokuratorów, a nawet stanowią inspiracją dla hejtu i gróźb kierowanych pod ich adresem.

Nie wchodząc w szczegóły sprawy, co możliwe będzie dopiero po upublicznieniu całości akt postępowania, zauważamy, że dzielenie sprawców poważnych przestępstw i ich ofiar z uwagi na ich światopogląd nieuchronnie prowadzi do pogwałcenia zasad sprawiedliwości. Takie wypowiedzi Prokuratora Generalnego pogłębią także już dostrzegalny paraliż decyzyjny w prokuraturach. Każdy prokurator, który przecież jest podległy służbowo i nie korzysta z przymiotu niezawisłości, będzie się zastanawiał, czy sprawca przestępstwa nie deklarował poglądów politycznych lub społecznych zgodnych z oficjalną linią władzy wykonawczej i czy postawienie go w stan oskarżenia nie spowoduje konsekwencji służbowych i dyscyplinarnych.

Przypominamy przedstawicielom władzy wykonawczej i ustawodawczej, że równość wszystkich obywateli wobec prawa stanowi jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. Tylko ta zasada oraz poszanowanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów gwarantują obywatelom sprawiedliwe i bezstronne rozstrzyganie ich sporów i ochronę ich praw.

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wyraża także zdziwienie brakiem stanowczej reakcji kierownictwa prokuratury prowadzącej postepowanie przygotowawcze i popierającej oskarżenie przed sądem na skandaliczne, personalne ataki na prokuratorów oraz brakiem reakcji KRS wobec ataku na sędzię która wydała w sprawie wyrok. Taki brak reakcji tworzy w tych środowiskach poczucie zastraszenia i osamotnienia i prowokuje autorów i inspiratorów hejtu do eskalacji swoich działań, czego skutki mogą być bardzo poważne.

Domagamy się całkowitego upublicznienia akt omawianej sprawy karnej – oczywiście po ich anonimizacji – a w szczególności zeznań ofiary przestępstwa, która w świetle przepisów procedury karnej powinna być w pierwszej kolejności chroniona przez prawo.

Domagamy się od polityków opamiętania w dążeniu do realizacji partyjnych interesów, gdyż sposób w jaki odbywa się to w niniejszej sprawie podważa niezależność sądownictwa. Wyrażamy solidarność z sędzią orzekającą w sprawie, która została pomówiona przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, a przez to narażona na falę gróźb i hejtu.

themis-sedziowie.eu

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments