Tag: niezawisłość sędziego

4 (8)">
Trybunał

25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o ograniczaniu niezawisłości sędziów i prezydenckiej pogardzie dla prokuratorów 4 (8)

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 24 stycznia 2021 r. Naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej staje się w naszym państwie coraz częstsze. Celem wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnychDalej

0 (0)">
Komentarze i opinie

Paweł Juszczyszyn: sędziowie w Polsce mają obawę, czy za rozstrzygnięcia, wydane w  zgodzie z prawem, nie będą mieli postępowania dyscyplinarnego 0 (0)

29 sierpnia w ramach obchodów Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku w 40 rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego, podczas spotkania w Strefie Społecznej obok siedziby Europejskiego Centrum Solidarności z sędzią Pawłem Juszczyszynem, laureatem Obywatelskiej Honorowej OdznakiDalej