Tag: minister sprawiedliwości

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Minister sprawiedliwości żąda, by sędziowie w oświadczeniach majątkowych udostępnili dane wierzycieli – stanowisko SSP „Iustitia” 0 (0)

Władza publiczna (w tym przypadku Minister Sprawiedliwości) aktem niższym niż ustawa nie może zobowiązywać sędziów do ujawnienia informacji dotyczących charakteru wierzytelności, danych osobowych wierzycieli (osób prawnych i fizycznych). Ponadto w przypadku osób fizycznych ujawnienie ichDalej

5 (3)">
Dokumenty

Minister Sprawiedliwości podejrzany o popełnienie przestępstwa w sprawie sędzi Hetnarowicz-Sikory – zawiadomienie składa Obserwatorium Wyborcze 5 (3)

15 lutego 2022 r Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze zawiadomiło Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście o możliwości popełnienia przestępstwa, pisząc w nim: „Działając w imieniu Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o czynie, któryDalej