Tag: Małgorzata Manowska

5 (3)">
Państwo

Małgorzata Manowska zaprasza wybranych ławników-elektów na indywidualne rozmowy. Ławnicy wyrażają zawstydzenie i oburzenie naruszeniem powagi Sądu Najwyższego 5 (3)

Jako ławnicy-elekci domagamy się respektowania prawa i egzekwowania demokratycznej decyzji Senatu. Jednak jako obywatelki i obywatele czujemy się także zawstydzeni i oburzeni naruszeniem powagi Sądu Najwyższego przez obecne [jego] kierownictwo – piszą ławnicy-elekci w opublikowanymDalej

0 (0)">
Trybunał

Małgorzata Manowska oczekuje, że TK uzna za niekonstytucyjne jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz oświadczenia ich małżonków/małżonek 0 (0)

Jak informuje komunikat Sądu Najwyższego, opublikowany 22 grudnia, przyczyną złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego „były liczne wątpliwości zgłaszane Pierwszej Prezes od dawna przez sędziów, a związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ich małżonkówDalej