Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 31). Zawieszenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wszczęta procedura odwołania kierownictw 6 sądów rejonowych

0
(0)

1.07.2024r. Minister Sprawiedliwości ponownie wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji Prezes i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Równocześnie wszczęto procedurę zawieszenia kierownictwa sądów rejonowych z okręgu warszawskiego.

Odnośnie wszystkich osób pełniących funkcję prezesów i wiceprezesów sądów Minister podjął decyzje o ich zawieszeniu od 1.07.2024 r. W związku ze wszczętą procedurą od 1.07.2024r. pełniącym obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie jest sędzia Janusz Włodarczyk, który jest jako jedyny uprawiony do zwołania legalnego kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

18.06.2024r. Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Przanowskiej-Tomaszek i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie sędziów Patrycji Czyżewskiej, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Radosława Lenarczyka, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej i Marcina Rowickiego.

Równocześnie wszczęto procedurę zawieszenia kierownictwa następujących Sądów Rejonowych:
1. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie: Prezesa Maksymiliana Wesołowskiego oraz Wiceprezesa Beaty Kaszuby.
2. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie: Prezes Joanny Pąsik oraz Wiceprezesów: Żanety Seliga-Kaczmarek, Grzegorza Krysztofiuka, Stanisława Gradusa-Wojciechowskiego.
3. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie: Prezesa Sebastiana Ładosia.
4. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie: Prezes Anny Jagodzińskiej-Bajkowskiej i Wiceprezesów: Izabeli Gębala i Piotra Sysika.
5. Sądu Rejonowego w Pruszkowie: Prezesa Łukasza Kluski.
6. Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim: Prezes Iwony Strączyńskiej.

Każda z wymienionych osób została z dniem 19 czerwca 2024 r. zawieszona w pełnieniu czynności.

18.06.2024r. w godzinach 22.24-23.55 odbyło się posiedzenie kolegium Sadu Okręgowego w Warszawie, w którym wzięli udział następujący sędziowie: Joanna Przanowska-Tomaszek, Łukasz Kluska, Joanna Pąsik, Anna Jagodzińska-Bajkowska, Iwona Strączyńska i Sebastian Ładoś. Kolegium negatywnie zaopiniowało odwołanie całego kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odwołanie kierownictwa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie sędziego Sebastiana Ładosia. Należy podkreślić, iż posiedzenie kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie z 18.06.2024 r. odbyło się w sposób stacjonarny i poza godzinami urzędowania sądu, co jest jak dotychczas sytuacją, która nie miała miejsca w żadnym z przypadków wszczęcia procedury odwołania prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Mając na uwadze bezprecedensowe godziny odbycia kolegium, którego celem było obejście konsekwencji zawieszenia sędziów funkcyjnych od 19.06.2024r. Minister Sprawiedliwości bezzwłocznie uchylił decyzje o zawieszeniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu warszawskiego, co do których została wszczęta procedura odwoławcza.  Minister ocenia działania sędziów jako szkodzące integralności wymiaru sprawiedliwości. Działania te, w opinii Ministra Sprawiedliwości świadczą o tym, że dalsze pełnienie przez wymienionych sędziów funkcji jest niezgodne z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W związku z powyższymi okolicznościami 1.07.2024 r. Minister Sprawiedliwości ponownie podjął procedurę odwołania osób pełniących funkcje prezesów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sądów rejonowych okręgu warszawskiego, występując z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z wymienionych funkcji. Odnośnie osób pełniących funkcje prezesów i wiceprezesów sądów objętych wymienionym wnioskiem Minister podjął decyzje o ich zawieszeniu z dniem wszczęcia procedury odwołania, tj. od 1.07.2024 r. Zgodnie z przepisami (art. 27 § 3 w zw. z art. 22 b § 2 u.s.p.) w okresie zawieszenia władz sądu funkcję prezesa wykonują wiceprezes sądu najstarszy służbą, a w dalszej kolejności najstarszy służbą sędzia pełniący funkcję przewodniczącego wydziału.

W świetle powyższego funkcję prezesów poszczególnych sądów od 01.07.2024 r. wykonują:
• w Sądzie Okręgowym w Warszawie – sędzia Janusz Włodarczyk, przewodniczący IX Wydziału,
• w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – sędzia Renata Kargol, przewodnicząca XII Wydziału,
• w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – sędzia Magdalena Baran, wiceprezes najstarszy służbą,
• w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – sędzia Ewa Patyra-Ważny, przewodnicząca III Wydziału,
• w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie – sędzia Michał Wójcicki, wiceprezes,
• w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie – sędzia Katarzyna Gizińska, wiceprezes,
• w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim – sędzia Agnieszka Stachurska-Zielińska, przewodnicząca II Wydziału.

Tym samym od dnia zawieszenia w pełnieniu obowiązków prezesów wymienionych sądów wyłącznie wyżej wymienione osoby są z mocy prawa upoważnione do podejmowania działań wynikających z zakresu kompetencji prezesów sądów, w tym również do udziału w posiedzeniach kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, a działania podejmowane w tym zakresie przez inne osoby (w tym również na podstawie upoważnień udzielonych przez zawieszonych prezesów sądów warszawskich) są bezskuteczne.

Wbrew błędnej opinii wyrażonej w jednej z publikacji decyzja Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków prezesów wymienionych sądów jest – zgodnie z jej treścią – skuteczna od dnia jej wydania, tj. od 1 lipca 2024 r. Nieporozumieniem jest stosowanie do decyzji Ministra o charakterze władczym dotyczących sędziów sprawujących jako prezesi sądów funkcje władzy publicznej, przepisów o obliczaniu terminów zawartych w kodeksie pracy, czy kodeksie cywilnym.

Ponadto, 1.07.2024 r., pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Janusz Włodarczyk uchylił upoważnienie wystawione przez poprzednią prezes dla sędziego Radosława Lenarczyka.

Pomimo decyzji o uchyleniu upoważnienia dla sędziego Radosława Lenarczyka 1.07.2024 r. od godziny 20.00 do 4.00 kolejnego dnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się zebranie, w którym wzięli udział sędziowie: Radosław Lenarczyk, Iwona Strączyńska, Anna Jagodzińska-Bajkowska, Joanna Pąsik, Sebastian Ładoś i Katarzynę Gizińska z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie sędziego Łukasza Kluski.

Minister Sprawiedliwości stoi jednoznacznie na stanowisku, iż zebranie sędziów, które odbyło się 1.07.2024 r. nie było legalnym kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i nie było uprawnione do skutecznego zaopiniowania wniosków o odwołanie kierownictwa SO w Warszawie i kierownictwa sądów rejonowych okręgu warszawskiego. Upoważnienia do uczestniczenia w kolegium wygasły z momentem wydania decyzji o zawieszeniu sędziów zajmujących stanowiska funkcyjne. Tak więc zarówno decyzja o zwołaniu posiedzenia kolegium została wydana przez osobę nieuprawnioną, jak i osoby, które wzięły udział w posiedzeniu nie były do tego uprawnione. W świetle powyższego decyzje podjęte przez zgromadzonych 1.07.2024r. od godz. 20.00 sędziów są bezskuteczne i nie mają wpływu na przebieg procesów związanych z odwołaniem kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie i kierownictwa sądów rejonowych okręgu warszawskiego.

Opisane działania wskazanych wyżej sędziów mające na celu zachowanie za wszelką cenę, wbrew przepisom ustawy o ustroju sądów powszechnych i wbrew decyzji Ministra Sprawiedliwości, stanowisk funkcyjnych przez osoby wobec których wszczęto procedurę ich odwołania należy potępić i uznać za niezgodne z zasadami etyki sędziowskiej.

ms.gov.pl

Zdjęcie ilustrujące: Sąd Okręgowy w Warszawie, autor: Adrian Grycuk, źródło: Wikimedia Commons

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments