Tag: Michał Lasota

5 (3)">
Komentarze i opinie

Furia szczerbatej władzy: Wicerzecznik Lasota ściga niezawisłego sędziego Juszczyszyna, którego prezes Nawacki pośpiesznie zawiesza 5 (3)

29 listopada rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab powiadomił świat o tym, że jego zastępca Michał Lasota „wszczął postępowanie dyscyplinarne” przeciwko Pawłowi Juszczyszynowi, sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie, a wedle nomenklatury tego dzielnego zespołu „obwinionemu Pawłowi J.” Dalej