Tag: Michał Lasota

0 (0)">
Poza działami

Mariusz Jałoszewski (Archiwum Osiatyńskiego): 80 ściganych i represjonowanych sędziów. Rzecznicy Schab, Radzik, Lasota w akcji 0 (0)

Za Archiwum Osiatyńskiego (i Oko.press) publikujemy ułożoną przez Mariusza Jałoszewskiego aktualną listę represjonowanych sędziów sądów powszechnych, ściganych od dwóch lat przez trójkę powołanych przez Zbigniewa Ziobrę rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych: Piotra Schaba, Michała LasotęDalej

5 (3)">
Komentarze i opinie

Furia szczerbatej władzy: Wicerzecznik Lasota ściga niezawisłego sędziego Juszczyszyna, którego prezes Nawacki pośpiesznie zawiesza 5 (3)

29 listopada rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab powiadomił świat o tym, że jego zastępca Michał Lasota „wszczął postępowanie dyscyplinarne” przeciwko Pawłowi Juszczyszynowi, sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie, a wedle nomenklatury tego dzielnego zespołu „obwinionemu Pawłowi J.” Dalej