Tag: TUE

0 (0)">
Poza działami, Trybunał

Trybunał Konstytucyjny: K 8/21 czyli jak nie płacić za uchybienia praworządności. Komunikat TK, wniosek Z. Ziobry i zapis video rozprawy 19 października 2022 r. 0 (0)

22 lutego 2022 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący okresowej kary finansowej lub ryczałtu nakładanego przez TSUE oraz środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Po wysłuchaniuDalej

0 (0)">
Państwo, Poza działami

TSUE: mechanizm warunkowości horyzontalnej może wchodzić w zakres przyznanej Unii przez traktaty kompetencji do określania zasad finansowych (komunikat) 0 (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym 16 lutego oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.Dalej

5 (6)">
Komentarze i opinie

Prof. Stanisław Biernat, Prof. Ewa Łętowska: Komentarz do oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r. 5 (6)

Przedstawiamy krótki komentarz do powołanego oświadczenia jako opracowanie dwojga jego sygnatariuszy. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wyjaśnienia, na czym polegają fałszywe stwierdzenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. (KDalej