Tag: neo-KRS

3 (4)">
Państwo, Poza działami

Michał Romanowski: „Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu sędziego” – wyrok SR w Bydgoszczy 3 (4)

Można zniszczyć Trybunał Konstytucyjny, można zniszczyć Krajową Radę Sądownictwa, można domykać kontrolę nad „starymi” izbami Sądu Najwyższego, można bezprawnie powoływać neosędziów sądów powszechnych i neosędziów Sądu Najwyższego, można uchwalać ustawy kagańcowe dla sędziów, można „oferować”Dalej