Tag: neo-KRS

5 (1)">
Dokumenty

Najważniejsze tezy orzeczenia ETPC w sprawie Grzęda przeciwko Polsce w kontekście prowadzenia naboru do obecnej neo-KRS (za SSP „Iustitia”) 5 (1)

Kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma Krajowej Rady Sądownictwa, miały na celu osłabienie niezależności sądownictwa. Brak możliwości odwołania od skrócenia kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa narusza prawo do sądu. Tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka #ETPC wDalej

4.6 (5)">
Dokumenty

Wyrok SA w Białymstoku: rekomendacja neo-KRS wyklucza sędziego SO w Olsztynie, który przed otrzymaniem nominacji wpłacił 12 500 zł na fundusz wyborczy rządzącej partii 4.6 (5)

W wyroku wydanym 28 lutego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) sędzia Marek Szymanowski przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Olsztynie zaskarżoną sprawę w innym składzie. Uzasadniając wyrokDalej

4 (1)">
Poza działami

Czyny, nie deklaracje, pokażą prawdziwe intencje. Iustitia o apelu neo-KRS o wsparcie akcji humanitarnych w świetle uchwały z 17 grudnia 2021 r. 4 (1)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA ze zdumieniem i najwyższą dezaprobatą odbiera apel wystosowany do sędziów przez neoKRS „o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielanie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi” [pisownia oryginalna]. SędziowieDalej

0 (0)">
Państwo

Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Bilewicz: Obywatelski projekt reformy sądownictwa i jego krytyka ze strony Instytutu „Strategie 2050” a ustrój prokuratury 0 (0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, której założeniem ma byćDalej