Tag: neo-KRS

5 (1)">
Dokumenty

Sytuacja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie potencjalnie umożliwia polityczną kontrolę orzeczeń sądowych. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” 5 (1)

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów ,,Themis” wobec represjonowania sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 8 września 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża oburzenie i stanowczo protestuje przeciwko szykanowaniu sędziów Apelacji Warszawskiej przez osoby pełniące funkcje administracyjneDalej

5 (1)">
Dokumenty

Najważniejsze tezy orzeczenia ETPC w sprawie Grzęda przeciwko Polsce w kontekście prowadzenia naboru do obecnej neo-KRS (za SSP „Iustitia”) 5 (1)

Kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma Krajowej Rady Sądownictwa, miały na celu osłabienie niezależności sądownictwa. Brak możliwości odwołania od skrócenia kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa narusza prawo do sądu. Tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka #ETPC wDalej

4.6 (5)">
Dokumenty

Wyrok SA w Białymstoku: rekomendacja neo-KRS wyklucza sędziego SO w Olsztynie, który przed otrzymaniem nominacji wpłacił 12 500 zł na fundusz wyborczy rządzącej partii 4.6 (5)

W wyroku wydanym 28 lutego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) sędzia Marek Szymanowski przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Olsztynie zaskarżoną sprawę w innym składzie. Uzasadniając wyrokDalej

4 (1)">
Poza działami

Czyny, nie deklaracje, pokażą prawdziwe intencje. Iustitia o apelu neo-KRS o wsparcie akcji humanitarnych w świetle uchwały z 17 grudnia 2021 r. 4 (1)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA ze zdumieniem i najwyższą dezaprobatą odbiera apel wystosowany do sędziów przez neoKRS „o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielanie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi” [pisownia oryginalna]. SędziowieDalej