Tag: Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

Dokumenty

O organie zwanym KRS, zastraszaniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego, wsparciu dla D. Mazura i A. Bodnara oraz o wypowiedzi premiera – sędziowie krakowscy

Stanowisko Sędziów członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 roku. 1. Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec irracjonalnego sposobu opiniowania przezDalej