Tag: Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

5 (1)">
Państwo

Prokurator Generalny za wykorzystywanie sprawy Mariki M. do partykularnych interesów politycznych zasługuje na potępienie – SP Lex Super Omnia 5 (1)

Warszawa, 18 lipca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wyraża kategoryczny sprzeciw wobec manipulowania przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego opinią publiczną i przedstawiania nierzetelnych informacji o okolicznościach, które doprowadziły do skazania przezDalej

5 (1)">
Państwo

„Themis” domaga się od polityków opamiętania w dążeniu do osiągnięcia partyjnych celów kosztem niezależności sądownictwa 5 (1)

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 18 lipca 2023 r. dotyczące publicznych wystąpień Ministra Sprawiedliwości i innych przedstawicieli władzy wykonawczej w sprawie osoby prawomocnie skazanej za usiłowanie rozboju. Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wyraża oburzenie publicznymi wypowiedziamiDalej

0 (0)">
Trybunał

RPO przystępuje do sprawy w Trybunale Konstytucyjnym: Delegowanie sędziów przez ministra do sądu wyższej instancji jest niekonstytucyjne 0 (0)

Podwójna rola Ministra Sprawiedliwości, będącego zarazem Prokuratorem Generalnym, w związku z jego kompetencjami do delegowania sędziów, narusza konstytucyjną zasadę podziału władz, pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego. Niczym nieograniczone korzystanie z tej możliwości naruszaDalej