Tag: Kamil Zaradkiewicz

4 (4)">
Trybunał

Trybunał Konstytucyjny ustami Julii Przyłębskiej orzekł, że wątpienie w bezstronność Kamila Zaradkiewicza jako sędziego powołanego przez neoKRS jest sprzeczne z Konstytucją 4 (4)

2 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego „wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa” (zgodnieDalej

5 (1)">
Dokumenty

Rzecznik Praw Obywatelskich broni prawa obywatela Waldemara Żurka do sądu, które kwestionuje rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik 5 (1)

Ścigając sędziego Waldemara Żurka, rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik stosuje niekonstytucyjne standardy ustawy „kagańcowej”. Nie widzi przy tym, że tu ustawa ta nie ma zastosowania. Sędzia Żurek zakwestionował status zarządzającego Sądem Najwyższym Kamila Zaradkiewicza, ale nieDalej