„Ostatnie takie” Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – wystąpienie Małgorzaty Gersdorf

21 marca br. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

W przemówieniu otwierającym Zgromadzenie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r. z uwzględnieniem spraw szczególnie ważnych dla praktyki prawa, jak również tych o doniosłym znaczeniu społecznym.

Następnie głos zabrał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W kolejnych wystąpieniach do działalności Sądu Najwyższego odwoływali się dostojni goście: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. dr hab. Leszek Bosek, Prezes Prokuratorii Generalnej; Jacek Trela, Prezes NRA; Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP. W Zgromadzeniu Ogólnym nie wzięli udziału przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na zakończenie Zgromadzenia Prof. Małgorzata Gersdorf odczytała list od Przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koena Lenaerts’a.

2018.03.21%20Wyst%C4%85pienie%20Pierwszego%20Prezesa%20SN

Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o