Tag: Koen Lenaerts

0 (0)">
Po angielsku, Poza działami

Koen Lenaerts do sędziów NSA: Misją wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej jest stać na straży praworządności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym (ang.) 0 (0)

W ramach unijnego systemu kontroli i równowagi (system of checks and balances) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z sądami krajowymi zapewnia pełne stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną ochronę sądową praw jednostekDalej

0 (0)">
Poza działami, Świat

Frankowicze, bądźcie czujni: ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie węgierskiego pytania prejudycjalnego 0 (0)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 11 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Artykuł 4 ust. 1 – Uwzględnienie wszystkich pozostałych warunkówDalej