Tag: Timothy Snyder

5 (2)">
Poza działami

Prawo nie służy rządzącym, ale rządzonym, a na straży ich praw stoją niezawisłe sądy, których orzeczenia trzeba respektować – Michał Romanowski w mowie końcowej w sprawie Pawła Juszczyszyna 5 (2)

Prof. Michał Romanowski w liście do redakcji napisał m. in.: „Po wyroku SO w Olsztynie w sprawie Pawła Juszczyszyna obiecałem, że opublikuję tekst mojej mowy końcowej. Dużą część mojego wystąpienia poświęciłem pani Manowskiej. Pani ManowskaDalej