Tag: Prezydent

4.3 (6)">
Publicystyka

Marta Romańska: Prezydencki projekt ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym jedynie przypudruje przyczyny destrukcji 4.3 (6)

Neoizba dyscyplinarna i prowadzenie testów bezstronności przez osoby, których sytuacja prawna jest identyczna z sytuacją osób podlegających testowi, nie rozwiązuje problemu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Obserwując od kilkuDalej

3.7 (3)">
Dokumenty, Poza działami

Konferencja Ambasadorów RP: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – niepełny dokument w niefortunnym czasie 3.7 (3)

12 maja br. na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent RP zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Pominięcie przez Prezydenta opinii Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed zatwierdzeniem podstawowego dokumentu dotyczącego bezpieczeństwa państwa polskiego jest sprzeczne ze wskazaniami KonstytucjiDalej