Tag: K 34/15

0 (0)">
Trybunał

Trybunału wyrok – niewyrok 0 (0)

Rada Ministrów, pozbawiając mocy obowiązującej rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka, nie dochowała trybu wydania rozporządzenia uchylającego, gdyż nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło – stwierdził TrybunałDalej