Tag: C-791/19 R

0 (0)">
Państwo

Trybunał Sprawiedliwości UE: System dyscyplinarny sądownictwa powszechnego w Polsce narusza prawo unijne. Komunikat i wyrok w sprawie C-791 0 (0)

Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości z omówieniem wyroku w sprawie C-791/19 WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 15 lipca 2021 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – Państwo prawne – Niezawisłość sędziowska – Skuteczna ochronaDalej

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Sprawiedliwości UE: Notatki z przebiegu rozprawy 1 grudnia 2020 w sprawie o sygnaturze C-791/19 Komisja UE przeciwko Polsce 0 (0)

Przebieg rozprawy na bieżąco relacjonowali na profilu FB Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” obserwujący ją sędziowie Paweł Juszczyszyn i Igor Tuleya oraz mec. Marcjanna Dębska. Publikujemy ten zapis, dokonując niewielkich poprawek (literówki) Stanowisko Komisji Europejskiej podczasDalej

0 (0)">
Dokumenty

Prezesie Schab, Sędzia Tuleya jest nieprzerwanie uprawniony do wykonywania wszystkich zadań sędziego sądu okręgowego (SSP „Iustitia”) 0 (0)

List Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Piotra Schaba, prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Szanowny Panie Prezesie, jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wzywamy Pana do niezwłocznego powstrzymania czynnościDalej