Tag: C-791/19 R

0 (0)">
Państwo

Trybunał Sprawiedliwości UE: System dyscyplinarny sądownictwa powszechnego w Polsce narusza prawo unijne. Komunikat i wyrok w sprawie C-791 0 (0)

Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości z omówieniem wyroku w sprawie C-791/19 WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 15 lipca 2021 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – Państwo prawne – Niezawisłość sędziowska – Skuteczna ochronaDalej