Tag: Apelacja Gdańska

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie Apelacji Gdańskiej przeciwko zastraszaniu sędziów i działaniom rzeczników dyscyplinarnych, wzywają członków KRS do złożenia mandatu 0 (0)

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 21 września 2018r. podjęło dwie uchwały: przeciw tłumieniu działalności publicznej sędziów, zastraszaniu sędziów, działalności rzeczników dyscyplinarnych; wezwali członków KRS do rezygnacji i odnieśli się do statusu sędziów SN,Dalej