Odmowa sędziów Apelacji Gdańskiej

0
(0)

UCHWAŁA Nr 1
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej
z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów
sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej odmawia udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych tam między innymi przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku w sprawie III PO 7/18 oraz sądy powszechne, a które dotyczyły wątpliwości związanych z procesem wyłaniania członków nowej Rady w 2018 roku.

Zgromadzenie (przedstawicieli) sędziów apelacji, z mocy art. 58 § 2, art. 34 pkt 1 w zw. z art. 33 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz. U z 2018 r., poz. 23 ze zm.) jest organem wyłącznie uprawnionym do opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych i stosownie do art. 58 § 4 ustawy zaopiniowanie kandydatury w sposób określony w § 2 stanowi warunek sine qua non przedstawienia kandydatur Krajowej Radzie Sądownictwa do dalszej procedury awansowej. Oznacza to też, że z woli ustawodawcy opinia środowiska sędziowskiego jest warunkiem niezbędnym dalszego biegu procedury awansowej sędziego i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur do objęcia urzędu sędziego wyższego rzędu. Zgromadzenie już w uchwale Nr 2 z dnia 1 marca 2018 roku wyraziło swoje  stanowisko w przedmiocie dokonania wyboru członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3), jako sprzecznego z normą art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jako organ wadliwie obsadzony, nie posiada zdolności do wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw ustrojowych, w tym wypowiadania się w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych. Mimo tego jednoznacznego stanowiska, podczas terminów Zgromadzeń zwołanych we wrześniu br. dokonaliśmy opiniowania szeregu kandydatów do objęcia urzędu w sądach apelacji gdańskiej, co miało być wyrazem dobrej woli względem władzy ustawodawczej i wykonawczej, które w każdym czasie mogą i powinny dostosować przepisy o KRS do wymogów konstytucyjnych. Z drugiej strony działaliśmy w przekonaniu, że sędziowie wybrani w wadliwej procedurze prawnej do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa zachowają niezależność od przedstawicieli pozostałych władz i w swych decyzjach w każdej materii będą się kierowali dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz poszanowaniem reguł demokratycznego państwa prawnego. O ile nie zmieniłoby to niczego co do oceny wadliwości procedury, o tyle dałoby asumpt do uznania dobrej woli osób powołanych do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, a w przyszłości – po przywróceniu wymogów konstytucyjnych – również do akceptacji wyników tych czynności w procedurze zgodnej z wymogami konstytucyjnymi. W materii prawnej niestety nic się nie zmieniło. Zachowanie natomiast sędziów, którzy z politycznego nadania zostali powołani przez Sejm RP do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, obserwowane w publicznej transmisji podczas posiedzeń w dniach 20, 21 i 22 listopada 2018 roku wskazuje na całkowite lekceważenie wyników procedury opiniowania kandydatów w sądach powszechnych. W konsekwencji członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej uważają, że jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego byłby dalszym legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania, a nawet upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.Instrumentalne wykorzystanie sędziów w takich działaniach nie może spotkać się z żadnym przyzwoleniem.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments