Dzień: 14 lipca 2021

0 (0)">
Dokumenty

Postanowienie TSUE o natychmiastowym zawieszeniu stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Komunikat i skarga Komisji 0 (0)

14 lipca wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rosario Silva de Lapuerta wydała Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 R (Komisja / Polska) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególnościDalej