Dzień: 2018-09-28

0 (0)">
Dokumenty

Protokół przesłuchań w KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Izba Karna 0 (0)

27 września Sieć Obywatelska – Watchdog Polska otrzymała i opublikowała protokoły z przesłuchań przez zespoły Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego, przeprowadzonych w sierpniu. Publikujemy w całości te dokumenty w kolejności publikacji na stronie SO-WP. Przesłuchaniu kandydatów do Izby Karnej przewodniczyła sędziaDalej

0 (0)">
Dokumenty

Protokoły z przesłuchań w KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Izba Dyscyplinarna 0 (0)

27 września Sieć Obywatelska – Watchdog Polska otrzymała i opublikowała protokoły z przesłuchań przez zespoły Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego, przeprowadzonych w sierpniu. Publikujemy w całości te dokumenty w kolejności publikacji na stronie SO-WP. Przesłuchanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej trwały cztery dni,Dalej