Dzień: 2018-09-19

0 (0)">
Poza działami

Apel do funkcjonariuszy policji 0 (0)

Funkcjonariusze policji! Nosicie mundury, a na nich polskie godło państwowe. Coraz częściej to naprzeciw Wam stajemy dziś na polskich ulicach, choć występujemy w obronie tego samego, ustanowionego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, którego ślubując, przysięgaliście strzec. I doświadczamy z Waszej strony represji. WidzimyDalej

0 (0)">
Komentarze i opinie

Okiem sędziego: W państwie prokuratury 0 (0)

https://oko.press/prokuratura-przesluchuje-krakowskich-sedziow-bo-bronili-bylego-prezesa-sadu/ https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sedziowie-z-krakowa-bronili-bylego-prezesa-teraz-hurtowo-wzywa-ich-prokuratura/nld4mdk W państwie prokuratury jakim własnie staje się Polska wszystko staje się możliwe. Także rzeczy jeszcze nie dawno nie do pomyślenia, bo niemieszczące się w porządku konstytucyjnym demokratycznego państwa prawnego z trójpodziałem władzy, niezależnościąDalej

0 (0)">
Dokumenty

List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych – apel o przestrzeganie zasad konstytucyjnych 0 (0)

My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania wDalej