Dzień: 16 września 2018

0 (0)">
Publicystyka

A. Koraszewski: Preambuła 0 (0)

Preambułeczki nam trzeba do konstytucyjki ozdobnej dla narodku, iżby nikt nie mówił, że ojczym narodu coś lekceważy. Zaczynać się będzie oryginalnie: „My, narodzik…”, albo i lepiej zgoła, zaczniemy od „Jezus Maria na pomoc…” bo tak będzie zdecydowanie lepiej. No więc zaczniem preambułeczkę tak: JezusDalej