Tag: ustawa przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

5 (2)">
Trybunał

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego o potrzebie zmiany podstaw prawnych funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego: projekt ustawy o TK 5 (2)

Z niepokojem obserwujemy kolejne informacje potwierdzające całkowite uzależnienie Trybunału Konstytucyjnego od polityków partii rządzącej. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego od siedmiu  lat konsekwentnie alarmuje opinię publiczną o konsekwencjach wykorzystywania Trybunału Konstytucyjnego przezDalej