Tag: azyl

0 (0)">
Państwo

UE powinna zająć się problemem odsyłania uchodźców na Białoruś – stanowisko HFPC, Amnesty International i Human Rights Watch 0 (0)

Polska, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odmawia na granicy wjazdu osobom poszukującym ochrony międzynarodowej. Komisja Europejska powinna podjąć działania dotyczące odsyłania przez Polskę osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na Białoruś – stwierdziły organizacjeDalej