TSUE: Sądy są zobowiązane dokonywać oceny charakteru systemowych nieprawidłowości przy przekazywaniu osób, którym udzielono ochrony uzupełniającej

19 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wyroku orzekł, że osoba ubiegająca się o azyl może zostać przekazana do państwa członkowskiego w pierwszej kolejności odpowiedzialnego za rozpatrzenie złożonego przez nią wniosku lub do państwa członkowskiego, które udzieliło jej ochrony uzupełniającej, chyba że przewidywalne warunki życia beneficjentów ochrony międzynarodowej naraziłyby ją tam na sytuację skrajnej deprywacji materialnej, sprzeczną z zakazem nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Niewystarczająco rozwinięta opieka socjalna w danym państwie członkowskim nie umożliwia sama w sobie stwierdzenia, że istnieje ryzyko takiego traktowania.

TSUE_przekazywanie azylantów
Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o